Όροι προπαραγγελίας.

Όροι προπαραγγελίας.

 Η  προπαραγγελία μοντέλου το οποίο δεν υπάρχι διαθέσιμο για άμεση παράδοση στην αποθήκη μας διέπεται από τους κάτωθι κανόνες.

Η προπαραγγελία οργανώνεται από την εταιρεία και έχει στόχο την δέσμευση για λογαριασμό του πελάτη προιόντος το οποίο είναι σε αναμονή εισαγωγής.

Για συμετοχή στην διαδικασία προπαραγγελίας απαιτείται η προκαταβολή κατά ελάχιστο του 50% του ποσού.

Δικαίωμα υπαναχώρησης από την προπαρραγελία.

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την προπαραγγελία του αλλά στην περίπτωση αυτή παρακρατείται το 25% του ποσού της αξίας του προιόντος ώς αποζημίωση για την εταιρεία.

Άν το προιόν δεν παραδοθεί εμπρόθεσμα ή δεν παραδοθεί καθόλου η εταιρεία ΄δεν έχει άλλη ευθυνη πέραν της επιστροφής του ποσού της προκαταβολής.